From Cobra Kai – Season 1 Episode 3: ‘Esqueleto’ (1×03) | Produced by Youtube Premium